ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมยอดเทิร์น ประจำวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566

🎉 รายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลกิจกรรมยอดเทิร์น🎉

👉ประจำวันที่12-16 มิถุนายน 2566👈

รางวัลสำหรับประจำขาเกมสล็อต 🫶

รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล💸

COIN56680                                  5,000

รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล💸

COIN55938                                  1,500

รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 100 บาท จำนวน 2 รางวัล💸

COIN3030                                    100            

COIN3115                                     100 

รางวัลสำหรับประจำขาเกมกีฬา 🫶

รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล💸

COIN13702                                   5,000

รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล💸

COIN55938                                  1,500

รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 100 บาท จำนวน 2 รางวัล💸

COIN64522                                  100

COIN64611                                   100

รางวัลสำหรับประจำขาเกมคาสิโน 🫶

รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล💸

COIN26268                                 5,000

รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล💸

COIN26262                                 1,500

รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 100 บาท จำนวน 2 รางวัล💸

COIN42238                                 100

COIN59302                                 100

 

สารบัญ