ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมยอดเทิร์น ประจำวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2566

🎉 รายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลกิจกรรมยอดเทิร์น🎉

👉ประจำวันที่12-16 มิถุนายน 2566👈

รางวัลสำหรับประจำขาเกมสล็อต 🫶

รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล💸
COIN55938                                  5,000
รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล💸
COIN56680                                  1,500
รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 100 บาท จำนวน 2 รางวัล💸
COIN1320                                       100

COIN3115                                         100

รางวัลสำหรับประจำขาเกมกีฬา 🫶

รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล💸
COIN55938                                  5,000
รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล💸
COIN13702                                   1,500
รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 100 บาท จำนวน 2 รางวัล💸
COIN36911                                     100
COIN26269                                    100

รางวัลสำหรับประจำขาเกมคาสิโน 🫶

รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล💸

COIN26262                                     5,000
รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล💸

COIN26268                                      1,500
รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 100 บาท จำนวน 2 รางวัล💸
COIN1320                                          100
COIN3030                                         100