กิจกรรมสงกรานต์

💦 ประกาศแล้วสำหรับผู้โชคดีจาก 789COIN กับกิจกรรม SONGKRAN 2566 💦

💦 789COIN รายชื่อลูกค้าได้รับรางวัลกิจกรรม SONGKRAN 2566 💦
💸 กลุ่มลูกค้าที่มียอดเสียรวมกันมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป💸
 ยูสเซอร์ อับดับ รางวัล
รางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000 ทั้งหมด 10 รางวัล
coin44311 1 1,000
coin58855 2 1,000
coin62666 3 1,000
coin7331 4 1,000
coin39192 5 1,000
coin62962 6 1,000
coin7541 7 1,000
coin42870 8 1,000
coin63156 9 1,000
coin63204 10 1,000
รางวัลที่ 2 มูลค่า 500 ทั้งหมด 10 รางวัล
coin63204 1 500
coin31626 2 500
coin58064 3 500
coin62984 4 500
coin4684 5 500
coin34606 6 500
coin63228 7 500
coin44186 8 500
coin62754 9 500
coin53631 10 500
รางวัลที่ 3 มูลค่า 200 ทั้งหมด 10 รางวัล
coin62765 1 200
coin53090 2 200
coin63234 3 200
coin56155 4 200
coin45896 5 200
coin58330 6 200
coin62138 7 200
coin57843 8 200
coin55081 9 200
coin35021 10 200
รางวัลที่ 4 มูลค่า 100 ทั้งหมด 10 รางวัล
coin43807 1 100
coin47084 2 100
coin60980 3 100
coin62456 4 100
coin45170 5 100
coin58411 6 100
coin43894 7 100
coin63241 8 100
coin40504 9 100
coin63210 10 100
รางวัลที่ 5 มูลค่า 50 ทั้งหมด 50 รางวัล
coin62850 1 50
coin43621 2 50
coin61629 3 50
coin56700 4 50
coin63128 5 50
coin62882 6 50
coin53898 7 50
coin18636 8 50
coin22067 9 50
coin44347 10 50
coin51950 11 50
coin61078 12 50
coin45708 13 50
coin63094 14 50
coin61874 15 50
coin63231 16 50
coin44271 17 50
coin59207 18 50
coin56134 19 50
coin41434 20 50
coin60583 21 50
coin48255 22 50
coin62675 23 50
coin60562 24 50
coin60832 25 50
coin62265 26 50
coin62701 27 50
coin26009 28 50
coin42700 29 50
coin56423 30 50
coin45920 31 50
coin62323 32 50
coin34589 33 50
coin58318 34 50
coin47070 35 50
coin63248 36 50
coin53581 37 50
coin57009 38 50
coin55696 39 50
coin50085 40 50
coin53395 41 50
coin63008 42 50
coin42231 43 50
coin57157 44 50
coin45637 45 50
coin44027 46 50
coin51679 47 50
coin17959 48 50
coin54746 49 50
coin63200 50 50
💦 789COIN รายชื่อลูกค้าได้รับรางวัลกิจกรรม SONGKRAN 2566 💦
💸 กลุ่มลูกค้าที่มียอดได้รวมกันมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป💸
 ยูสเซอร์ อับดับ รางวัล
รางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000 ทั้งหมด 10 รางวัล
coin43417 1 1,000
coin55193 2 1,000
coin56722 3 1,000
coin57217 4 1,000
coin46553 5 1,000
coin61611 6 1,000
coin59302 7 1,000
coin54362 8 1,000
coin55061 9 1,000
coin58369 10 1,000
รางวัลที่ 2 มูลค่า 500 ทั้งหมด 5 รางวัล
coin45845 1 500
coin62286 2 500
coin62149 3 500
coin63190 4 500
coin55962 5 500
รางวัลที่ 3 มูลค่า 200 ทั้งหมด 10 รางวัล
coin63245 1 200
coin63184 2 200
coin58955 3 200
coin45321 4 200
coin61830 5 200
coin53249 6 200
coin63000 7 200
coin63236 8 200
coin42514 9 200
coin7322 10 200
รางวัลที่ 4 มูลค่า 100 ทั้งหมด 10 รางวัล
coin41905 1 100
coin62972 2 100
coin59239 3 100
coin62351 4 100
coin48402 5 100
coin38252 6 100
coin59116 7 100
coin59343 8 100
coin53276 9 100
coin43488 10 100
รางวัลที่ 5 มูลค่า 50 ทั้งหมด 50 รางวัล
coin57155 1 50
coin61405 2 50
coin15505 3 50
coin53773 4 50
coin61823 5 50
coin52031 6 50
coin52031 7 50
coin55282 8 50
coin54417 9 50
coin61652 10 50
coin58376 11 50
coin49348 12 50
coin57960 13 50
coin56577 14 50
coin44487 15 50
coin62941 16 50
coin59337 17 50
coin48926 18 50
coin53279 19 50
coin53754 20 50
coin63229 21 50
coin61260 22 50
coin56727 23 50
coin54640 24 50
coin10845 25 50
coin60349 26 50
coin53984 27 50
coin45373 28 50
coin63206 29 50
coin62658 30 50
coin55101 31 50
coin4458 32 50
coin46408 33 50
coin62845 34 50
coin45575 35 50
coin55053 36 50
coin33307 37 50
coin54285 38 50
coin52795 39 50
coin60617 40 50
coin63249 41 50
coin58473 42 50
coin63041 43 50
coin55970 44 50
coin44583 45 50
coin30850 46 50
coin63102 47 50
coin54891 48 50
coin63055 49 50
coin58058 50 50